Get Adobe Flash player
Home Zdravotníctvo

Najnovšie

Najčítanejšie

Zdravotníctvo

          V obci sa nachádza obvodné zdravotné stredisko: ambulancia všeobecného lekára a zubná ambulancia. Nedostatkom, ktorý sa v budúcnosti bude musieť vyriešiť, je absencia ambulancie lekára pre deti a dorast. Občanom taktiež chýba obecná lekáreň, je to nevýhodné najmä pre starších občanov, ktorí musia cestovať za liekmi do najbližšieho mesta. V budúcnosti by sa však situácia mala zlepšiť, nakoľko bola obci doručená žiadosť o súhlas s prevádzkovaním obecnej lekárne.