Get Adobe Flash player
Home Obecná knižnica

Najnovšie

Najčítanejšie

Obecná knižnica

          Voľný čas môžu deti ako aj dospelí tráviť v obecnej knižnici, ktorá disponuje knihami rôznych žánrov v počte približne 10 000 kusov. Okrem čítania poskytuje mladým aj priestor na oddych a zábavu. Navštevujú ju hlavne žiaci základnej školy, ktorí radi trávia voľný čas pozeraním filmov, rôznymi hrami, čítaním alebo počúvaním hudby.

Obecná knižnica sa nachádza v budove obecného úradu.

Knihovníčka: Mária Dienešová

Otváracie hodiny:    Pondelok 12:30 - 16:00

                                Streda     12:30 –16:00

                                Piatok      12:30 –16:00

         V roku 2008 bola zriadená aj počítačová miestnosť s možnosťou prístupu na internet s piatimi počítačmi. Podobne ako knižnica je prístupná občanom počas otváracích hodín knižnice.

Nájdete nás aj na Facebooku.

https://www.facebook.com/Obecn%C3%A1-kni%C5%BEnica-Gemersk%C3%A1-Ves-810221849059453/